Lista Motorfestival 2016

Lista Motor Festival (LMF) 2016 er nå vel overstått og man har fått noe tid til å fordøye både gjennomføring og planlegging av festivalen, samt også interne og eksterne innspill mht denne opplevelsen.

Til tross for regn og vind på lørdagen er det en glede å kunne konstatere at arrangementet har livets rett, og at det med hardt arbeid og aktive støttespillere går an å arrangere motorfestival på Lista Flystasjon uten at dette nødvendigvis må bli et stort økonomisk sjansespill. Det var i overkant av ~1000 betalende gjester inne på festivalen i løpet av helgen, samt ca. 200 gjester på konserten i Kulturhangaren på lørdagskvelden. Vi er glade, stolte og ikke rent lite ydmyke over at så mange valgte å besøke oss første gangen vi gjør dette.


Suksessen bak årets LMF skyldes i tillegg til ovenfor nevnte besøkstall streng kostnads kontroll gjennom utstrakt «tigging» av tjenester fra sponsorer samt økonomiske bidrag fra to av våre hovedsponsorer. I tillegg har også en stor andel mennesker bidratt med frivillig arbeid, og vi føler at det er viktig å påpeke at uten denne kombinasjonen av sponsorer og frivillig arbeid hadde vi ikke kunne arrangere LMF 2016.


Vi har i tiden som har passert siden festivalen diskutert muligheten for å arrangere LMF 2017 med flere forskjellige av de involverte aktører, tilbakemeldingene så langt viser at dette ikke er en umulighet.

Ved et eventuelt nytt arrangement håper vi likevel at flere gjester på et tidlig tidspunkt vil hjelpe oss å forstå hvor stor satsingen bør være mht tribuner/annet gjennom at en større andel besøkende kjøper billetter på Internet. Dette gir oss som arrangør en veldig god indikasjon på hvor store tribuner, telt og annet bør være samt at det også gjør selve inngangs prosessen enklere for alle parter.

Jæren Dragrace klubb arrangerte til tross for noen værmessige utfordringer et prikkfritt street legal arrangement på et banedekke som gjennom helgen viste seg å være både egnet og samtidig utfordrende. Bekreftelsen på egnethet kom i form av en vurdering gjort av Bilsportforbundets representant der man fikk gode indikasjoner på at banen også kan brukes av street legal biler som kjører 201 meter på 6.7 sekunder. Banedekket oppleves likevel som noe utfordrende rent praktisk da vi i løpet av søndagen fikk tilbakemeldinger om at «banen spiser dekk». Det siste er noe vi ønsker å se nærmere på muligheten for å forbedre.


Når det gjelder tilbakemeldinger fra publikum fant vi at den store fellesnevneren gikk på at det var til dels lange strekninger mellom de to «hovedområdene» brukt under festivalen, dette kan vi bare si oss helt enige i. Det er allerede utarbeidet en plan for hvordan dette kan optimaliseres ved et eventuelt nytt arrangement. Den samme planen beskriver også hvordan vi kan utvikle arrangementet ved å tilby konkurranse i en til to motorsport-grener til. Om dette lar seg realisere vil LMF være avhengig av bedre intern transport ved å bruke flere og større busser som kjører til faste tider mellom de forskjellige konkurranse områdene.

Videre ser vi at det nok bør settes opp et stort telt i startområdet der man kan få servert mat og drikke samt eventuelt søke ly om været skulle spille oss et puss igjen. Bedre skilting på festivalområdet er også et forbedringsområde. Vi ønsker også å forbedre oss på overnattingstilbudet for deltagere og ser for oss at det for fremtidige arrangement blir egen deltakercamp inne på festivalområdet, da fra fredag til søndag.


Når det gjelder markedsføringskanaler ble festivalen ble i all hovedsak markedsført gjennom Facebook, hvor det ble opprettet en egen side for festivalen, denne har gjennom det halve året den har eksistert fått nær 1100 likes og vil bli en viktig del av eventuelle fremtidige festivaler. I tillegg har vi for fremtidig bruk reservert domenet listamotorfestival.no for enda bedre å kunne kommunisere nyheter og informasjon relatert våre arrangementer. Denne nettsiden vil bli realisert om/når LMF 2017 kan bekreftes.


Vi i LMF er opptatt av at festivalen skal være et økonomisk bærekraftig arrangement som over tid kan utvikles til å omfatte flere utstillere, flere oppvisninger, flere løp og med dette flere og bedre opplevelser for våre gjester. For at dette skal kunne realiseres er vi helt avhengig av at våre gjester og støttespillere fortsetter å vise at denne type arrangement er noe Sør-Vestlandet vil ha i regionen. Vi trenger også flere aktive støttespillere og er derfor veldig glade for å bli kontaktet om noen føler at dette er et arrangement som passer deres profil.

Til slutt vil vi få takke grunneierne Venturos AS v/ Arne Mikalsen og LAD Eiendom AS v/ Gunnar Brøvig samt sponsorer og utstillere som bidro til at dette arrangementet kunne realiseres. Vi ønsker spesielt å takke følgende sponsorer for hjelpen før og under arrangementet, uten disse hadde LMF 2016 aldri blitt den suksessen det ble.


• ENLI Vestheim

• Br. Thorkildsen

• TT Anlegg AS

• Stig Bakke med sin Bell Huey

• Twin Thunder

• Lister Kranservice

• Lista Amcar Club

• Lista Flyklubb


I tillegg ønsker vi å takke følgende utstillere for deres bidrag:

• Lister Forsvarshistoriske Forening

• Kjell Ore AS

• Allen Auto

• Sunde Rep. & Vedlikehold

• Lyngdal Yamaha Båt

• Marin Elektro

• Bilextra Lyngdal

• Farsund Motorbåt Forening med Elias

• Burnout BBQ

• Lista Flykjøkken

• Fargerike Drømmer

• Freego/ GS Bildeler Sirevåg

• Kjør for Livet

• Allan Rasmussen med sin driftebil

• Christian Nilsen med sin Corvette racingbil

• Per Andre Støle med sin racingbil

• Ole Petter Stokkeland med sin dragracebil

• Rune Bakke med sin dragracebil


Følg oss på sosiale medier!

Facebook: https://www.facebook.com/JaerenDragraceKlubb/

Instagram: @Jaerendragraceklubb

Twitter: @jaerendragrace

Snapchat: JaerenDragrace